ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN „TRZY PLUS” PARTNEREM DZIKIEJ ODYSEI

08 lip 23

W tym roku, po raz pierwszy w historii organizowania zjazdów dużych rodzin, odbyła się debata: „Rodzina szansą dla klimatu – międzypokoleniowa debata na temat ekologii”. Podczas XI-go Zjazdu Dużych Rodzin 3Plus w Grodzisku Mazowieckim odbywającego się w dniach 16-18.06.2023 eksperci dzielili się wiedzą, badaniami i refleksjami na temat roli rodzin wielodzietnych w procesie kształtowania postaw odpowiedzialności za przyszłość planety i ludzkości. Wniosków było wiele: rodziny od zawsze cechują się ekologicznymi rozwiązaniami i trendami; warto wprowadzać praktyki odpowiedzialnej konsumpcji; Polskę stać na ambitną politykę kształtowania odpowiedzialności za środowisko; jako kraj rozwinięty mamy dostęp do terenów zielonych, które pozytywnie wpływają na jakość życia.

 

Eksperci biorący udział w debacie zwrócili także uwagę na praktykowaną na skalę globalną narrację głębokiego poczucia winy za obecny stan środowiska, strachu przed przyszłością i wizją klimatycznych wędrówek ludów powodujących konflikty. Świadomość społeczna oparta na negatywnym zbiorze przekonań wpływa negatywnie na nowe pokolenie – pokolenie „Z”, które obarczone konsekwencjami wpada w depresję, apatię, żal i paraliżujący strach przed przyszłością – w tym lęk przed zakładaniem rodzin. Eksperci zwrócili jednak uwagę, aby nie dać się pogrążyć temu zbiorowi społecznych przekonań, kształtować świadomość opartą o nadzieję i tym samym mądrze zarządzać adaptacją wynikającą ze zmian klimatu.

 

Mądra adaptacja do zmian klimatu dokonuje się w rodzinach, w odpowiedzialnych „drużynach” praktykujących umiar, wspólnotowość i lokalność. Warto zacząć od tego co jest wokół nas, warto dobrze zarządzać posiadanymi dobrami, budować trwałe więzi, relacje i tożsamość w oparciu o dobra przyrodnicze będące w zasięgu ręki. Wielodzietne rodziny mogą być stawiane w tym procesie jako wzorzec dobrych praktyk ekologicznych i mogą inspirować innych – zarówno działaniem, jak i nastawieniem. Rodziny tworzą dobry klimat dla całego świata, którego jesteśmy częścią i klimat nadziei dla kolejnych pokoleń.

 

Wychodząc naprzeciw ekologicznym wyzwaniom omawianym podczas debaty zwłaszcza, aby budować świadomość zbiorowej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w oparciu o pozytywne doświadczenia zapraszamy rodziny do podjęcia przygodowego wyzwania odkrywania polskich parków narodowych w ramach Dzikiej Odysei.

 

Wszystkie działania realizowane będą w ramach partnerskiego programu: „Dwadzieścia trzy plus rodzina. Odkrywamy polskie parki narodowe podczas Dzikiej Odysei.”. Główne hasło przyświecające realizacji idei brzmi: „Rodzina tworzy dobry klimat w parkach narodowych. Parki narodowe tworzą dobry klimat w rodzinie.” Chcemy budować wizerunek dużej rodziny jako odważnego, twórczego, radosnego i otwartego na przygody zespołu odkrywającego parki narodowe przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody, przestrzeganiu zasad i budzeniu odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe.

 

Inspirując rodziny do odkrywania parków narodowych tworzymy twórczy klimat w rodzinie, wzmacniamy więzi, rozwijamy talenty, pasje, propagujemy zdrowy tryb życia, wzbogacamy skarbiec rodzinnych wspomnień, wspieramy rodziny w zakresie edukacji przyrodniczej, kulturowej i historycznej Polski. Dajemy także okazję, aby wrażliwość zbudowaną na zachwycie przenosić do domów – do odpowiedzialnych zachowań, na przykład do ekologicznych rozwiązań dotyczących zarządzania gospodarstwem domowym.

Zobacz inne realizacje etapu

MEDALION „OKO ODKRYWCY”

OGIEŃ SAFARI ROZŚWIETLAJĄCY DEKADĘ 2022-2032

PRZYGODOWA STRONA INTERNETOWA

Kontakt

Chcesz przeżyć przygodę?
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 509 818 228 email: biuroprasowe@dzikaodyseja.pl

Formularz kontaktowy