SEZON 2018-2019

Było dziko!

22 lut 22

Edukacyjną przygodę Szkolne Safari udało się przeprowadzić w roku szkolnym 2018-2019. Był to ostatni rok szkolny przeżywany w duchu edukacji tradycyjnej opartej na całorocznym uczęszczaniu dzieci do szkoły. Kolejne lata edukacji 2020-2022 niosły ze sobą wiele ograniczeń i nowych wyzwań.

ZAANGAŻOWANE SZKOŁY PODSTAWOWE

W projekcie Szkolne Safari 2018-2019 wzięły następujące szkoły podstawowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halika, Warszawa / Kampinoski Park Narodowy.
W przygodzie wzięły udział dwie klasy (1c,2c). Łącznie 49 dzieci. Koordynatorka projektu: Edyta Karwowska

 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, Poznań / Wielkopolski Park Narodowy
W przygodzie wzięła udział jedna klasa (2c). Łącznie 22 dzieci. Koordynatorka projektu: Małgorzata Walczak.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnych im. Gryfitów, Słupsk / Słowiński Park Narodowy. W przygodzie wzięły udział cztery klasy (2b,2d,2c,6a). Łącznie 89 dzieci. Koordynatorki projektu: Joanna Mateńko, Renata Gwardzik, Dorota Dankowska, Beata Warszewska-Paszun

 

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Babimost / Wielkopolski Park Narodowy.
W przygodzie wzięła udział jedna klasa (5). Łącznie 15 dzieci. Koordynatorka projektu: Weronika Kandulska

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku / Białowieski Park Narodowy. W przygodzie wzięła udział jedna klasa (3a). Łącznie 9 dzieci. Koordynatorka projektu: Katarzyna Zajączkowska

 

W polską część projektu zostało zaangażowanych 184 dzieci. Odbiorcami projektu było 300 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Kidongo Cheusi (Tanzania).

 

Szkoła Podstawowa w Kidongo Cheusi, Kondoa, Tanzania/ Park Narodowy Tarangire
W przygodzie wzięło udział osiem klas. Łącznie 300 dzieci. Koordynatorka projektu: Elda Kambuga

 

PRZYGODOWE AKTYWNOŚCI REALIZOWANE W PROJEKCIE SZKOLNE SAFARI 2018-2019

 

WYPRAWY DO PARKÓW NARODOWYCH
Na początku realizacji projektu Szkolne Safari dzieci wyruszyły na niezwykłą przygodę do parku narodowego znajdującego się najbliżej szkoły. Tam poznały dziki świat, poszukiwały inspiracji i ciekawostek. Oto kierunki poszczególnych wypraw:

 1. SP nr 16 w Warszawie. Safari do Kampinoskiego Parku Narodowego
 2. SP nr 20 w Poznaniu. Safari do Wielkopolskiego Parku Narodowego
 3. SP nr 5 w Słupsku. Safari do Słowińskiego Parku Narodowego
 4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych. Safari do Wielkopolskiego Parku Narodowego
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Safari do Białowieskiego Parku Narodowego.
 6. SP w Kidongo Chuesi (Tanzania). Safari do Parku Narodowego Tarangire.

 

 

STWORZENIE DZIKICH BAZ

Po powrocie z wyprawy do parku narodowego dzieci udekorowały swoją salę (lub wyznaczony kącik) pracami plastycznymi prezentującymi wspomnienia z safari oraz elementami przyrodniczymi – kwiatami, dekoracjami, twórczymi elementami nadającymi miejscu klimat i podtrzymującymi wieź z poznaną przyrodą.  Na czas trwania projektu dane pomieszczenie (sala, kącik, świetlica) stało się dziką bazą, w której dzieci tworzyły materiały i skąd nawiązywały relacje z innymi bazami. Każda baza posiadała swoją unikatową nazwę.

 1. SP nr 16 w Warszawie: „Baza w wilczym dole”
 2. SP nr 20 w Poznaniu: „Baza dziupla sowy”
 3. SP nr 5 w Słupsku. Bazy: „Żabi staw”, „Polskie zygzaki”, „Piaskowa góra”, „Białe foki”
 4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych: „Dzika baza pod jeleniem”
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. „Baza Kraina Żubra”

 

 

EDUKACYJNE PRZYGODY W CIĄGU ROKU

Każda baza realizowała swój unikatowy program dostosowany do wieku dzieci i możliwości. Dzieci przygotowały różnego rodzaju opowieści o parku narodowym, który odwiedziły lub o wszystkich parkach. Odbyły się przedstawienia teatralne, konferencje, stworzono lapbooki, wystawy prac plastycznych, tworzono reportaże, komiksy, bajki o zwierzętach, makiety parków narodowych, gry i zabawy z wykorzystaniem nowych technologii: gadające tablety, quizy, zagadki, escape room, organizowano turnieje wiedzy, konkursy na czas, krzyżówki. Dzieci tworzyły także piosenki. Dzięki tym aktywnościom dzieci przez zabawę nieustannie przyswajały wiedzę o parkach narodowych i mogły dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

 

ZBIÓRKI FUNDUSZY NA SAFARI DLA DZIECI
Dzieci z polskich szkół podejmowały różne aktywności, aby zebrać fundusze na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dzieci z Tanzanii (z wioski Kidongo Cheusi) do najbliższego parku narodowego. (Park Narodowy Tarangire, 200 km od szkoły). Dzieci z Kidongo jeszcze nigdy nie były na wycieczce – był to dla nich niezwykły przyrodniczy prezent. Organizacje loterii fantowych, akcji ciastowych, sprzedaż świątecznych wypieków i dekoracji okazały się najlepszymi formami zbierania funduszy. W celu organizacji i gromadzenia funduszy nawiązano współpracę z Fundacją Dzieci Afryki. Zebrano łącznie 4300 zł. W podziękowaniu za wpłaty Fundacja Dzieci Afryki wysłała pisemne podziękowania.

 

ORGANIZACJA DNIA DZIKIEJ PRZYGODY
Do każdej bazy stworzonej w ramach projektu Szkolne Safari przyjechał Krystian Tyrański. Był to niezwykły czas świętowania dzikiej przygody. Podczas kilkugodzinnego spotkania dzieci prezentowały swoje twórcze osiągnięcia, wysłuchiwały ciekawych prezentacji o dzikim królestwie, spotykały się z ciekawymi gośćmi, którzy inspirowali do podejmowania kolejnych przyrodniczych wyzwań. Program świętowania składał się z czterech części. W pierwszej następowały twórcze prezentacje dzikich baz przygotowane przez dzieci i nauczycieli. Dzikie bazy w Słupsku przygotowały: stroje, maski, audycja, prezentacje multimedialne, okrzyki, piosenki, prace plastyczne: przyrodnicze scenografie, lapbooki, obrazki, wystawy malowideł, makiety parków narodowych z plasteliny. Dzika baza w Podmoklach Małych przygotowała gadający tablet, escape room, dziki quiz, turniej milionerzy, puzzle, konkurs „parki narodowe na czas”, interaktywne obrazki. Dzika Baza w Poznaniu przygotowała: śpiewanie piosenek, zabawa na przerwie, twórcze lapbooki, galerię plac plastycznych, sowy z bibuły. Dzika baza w Białymstoku przygotowała: tort finałowy, prezentację makiety parku narodowego, wspólna wyprawę do Centrum Przyrodniczego na niezwykłą lekcję przyrody z całego świata i przyrody z północnych rejonów dzikiego królestwa. W drugiej części świętowania dzieci zapoznały się z życiem szkolnym swoich rówieśników w Tanzanii. Była to forma filmowych prezentacji wzbogaconych opowieściami o uczniach szkoły podstawowej z Kidongo Cheusi. W trzeciej części świętowania dzieci zostały wprowadzone w ideę założenia Dziecięcego Parku narodowego oraz wysłuchali relacji Piotra i Wojtka z Warszawy, którzy założyli swój Dziecięcy Park Narodowy Leśnej Strugi. W ostatnie części przygotowywaliśmy przesłanie z baz dla dzieci z Tanzanii. Wszystko wypełnione było radością, śpiewaniem przygodowych piosenek i pysznym poczęstunkiem. Był to niesamowity czas budowania relacji z dziećmi i z nauczycielami. Po każdym spotkaniu pozostało wiele wspomnień i nadziei, że jeszcze kiedyś się zobaczymy.

 

FILMOWE PRZESŁANIA Z DZIKICH BAZ
Było to bardzo inspirujące wyzwanie i narzędzie budowania relacji z innymi bazami. Dzieci mogły podzielić się swoją dziką twórczością. Filmowe relacje prezentujące odwiedzone parki narodowe były tworzone podczas „Dnia Dzikiej Przygody”.  Wszyscy mogli oglądać swoje dzieła i inspirować się wzajemnie. Uczestnicy przygodowego wyzwania zmierzyli się z jeszcze jedną produkcją – w formie muzycznej pantomimy. Dzieci przygotowały filmową opowieść o dzikich mieszkańcach zamieszkujących najbliższy im park narodowy – ze szczególnym uwzględnieniem życia jednego dzikiego bohatera. Filmowa opowieść przybrała formę przedstawienia teatralnego z udziałem dzieci przebranych za zwierzęta. Opowieść miałaa być zrozumiała dla dzieci z gorącego kontynentu dlatego przedstawiono ją w formie fabularnej pantomimy z podkładem muzycznym. Tym samym dzieci polskie przygotowały dzieciom tanzańskim niecodzienną lekcję przyrody. W tym sezonie była to filmowa przygoda bociana Safika, który podróżował z Kidongo do Polski i poznawał dziki świat. Dyrektorem artystycznym tego dzieła była Dorota Dankowska z SP 5 w Słupsku.

 

MEDIALNA PRZYGODA Z OLSKIM RADIEM DZIECIOM
Dzieci uczestniczące w programie „Szkolne Safari” miały niepowtarzalną okazję współtworzyć program radiowy „Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa” który emitowany jest w Polskim Radiu Dzieciom. W ramach programu dzieci z polskich szkół mogły dzielić się postępami w realizowaniu dzikiej misji, brały udział w wywiadach, radiowych prezentacjach i opowieściach. Powstało 11 audycji poświęconych realizacji projektu. Przez tę aktywność dzieci wzajemnie się inspirowały, uczyły publicznych wystąpień i słuchając siebie nawzajem tworzyły dziecięcą społeczność.  https://www.polskieradio.pl/18/6382

Wyprawa 46. Dzika baza w Wilczym Dole (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2207401,Wyprawa-46-Dzika-baza-w-Wilczym-Dole
Wyprawa 47. Wilcze Safari (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2209507,Wyprawa-47-Wilcze-safari
Wyprawa 48. Wilcza przygoda (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2209941,Wyprawa-48-Wilcza-przygoda
Wyprawa 54. Jest dziko (Wilcza Konferencja SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2235580,Wyprawa-54-jest-dziko
Wyprawa 60. Dzika Audycja (SP 5 Słupsk)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2259360,Wyprawa-60-Dzika-audycja
Wyprawa 64. Dzikie Technologie (trzy wejścia, relacja z SP Podmokle Małe)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2277701,Wyprawa-64-Dzikie-Technologie
Wyprawa 65. Dzika radość (wejście 3,4,5 relacja z SP 12 z Poznania)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2281824,Wyprawa-65-Witaj-wiosno
Wyprawa 66. W marcu naj w garncu (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2286294,Wyprawa-66-W-marcu-jak-w-garncu
Wyprawa 68. Szkolne Safari (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2297031,Wyprawa-68-Szkolne-safari
Wyprawa 69. Dzikie królestwo (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2297451,Wyprawa-69-Dzikie-krolestwo
Wyprawa 75 Szkolne Safari (SP Kidongo)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2318181,Wyprawa-75-Szkolne-safari

Radiowe relacje powstawały podczas Dnia Dzikiej Przygody w poszczególnych dzikich bazach lub podczas wizyt w bazie głównej projektu.

 

ORGANIZACJA SZKOLNEGO SAFARI W TANZANII.
Etapem wieńczącym całoroczną przygodę było przygotowanie wyprawy do Parku Narodowego Tarangire dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kidongo Cheusi. Temu wydarzeniu poświęcony jest cały artykuł, który możecie przeczytać na naszej stronie internetowej. Wszystkie działania zakończono pomyślnie.

 

Zobacz inne projekty

IDEA SZKOLNEJ PRZYGODY

Rozpalamy przyrodnicze pasje w szkole

TANZANIA 2019

Raport ekspedycyjny

Kontakt

Chcesz przeżyć przygodę?
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 509 818 228 email: biuroprasowe@dzikaodyseja.pl

Formularz kontaktowy