SEZON 2018-2019

Było dziko!

22 lut 22

Edukacyjną przygodę Szkolne Safari udało się przeprowadzić w roku szkolnym 2018-2019. Był to ostatni rok szkolny przeżywany w duchu edukacji tradycyjnej opartej na całorocznym uczęszczaniu dzieci do szkoły. Kolejne lata edukacji 2020-2022 niosły ze sobą wiele ograniczeń i nowych wyzwań.

ZAANGAŻOWANE SZKOŁY PODSTAWOWE

W projekcie Szkolne Safari 2018-2019 wzięły następujące szkoły podstawowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halika, Warszawa / Kampinoski Park Narodowy.
W przygodzie wzięły udział dwie klasy (1c,2c). Łącznie 49 dzieci. Koordynatorka projektu: Edyta Karwowska

 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, Poznań / Wielkopolski Park Narodowy
W przygodzie wzięła udział jedna klasa (2c). Łącznie 22 dzieci. Koordynatorka projektu: Małgorzata Walczak.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnych im. Gryfitów, Słupsk / Słowiński Park Narodowy. W przygodzie wzięły udział cztery klasy (2b,2d,2c,6a). Łącznie 89 dzieci. Koordynatorki projektu: Joanna Mateńko, Renata Gwardzik, Dorota Dankowska, Beata Warszewska-Paszun

 

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Babimost / Wielkopolski Park Narodowy.
W przygodzie wzięła udział jedna klasa (5). Łącznie 15 dzieci. Koordynatorka projektu: Weronika Kandulska

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku / Białowieski Park Narodowy. W przygodzie wzięła udział jedna klasa (3a). Łącznie 9 dzieci. Koordynatorka projektu: Katarzyna Zajączkowska

 

W polską część projektu zostało zaangażowanych 184 dzieci. Odbiorcami projektu było 300 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Kidongo Cheusi (Tanzania).

 

Szkoła Podstawowa w Kidongo Cheusi, Kondoa, Tanzania/ Park Narodowy Tarangire
W przygodzie wzięło udział osiem klas. Łącznie 300 dzieci. Koordynatorka projektu: Elda Kambuga

 

PRZYGODOWE AKTYWNOŚCI REALIZOWANE W PROJEKCIE SZKOLNE SAFARI 2018-2019

 

WYPRAWY DO PARKÓW NARODOWYCH
Na początku realizacji projektu Szkolne Safari dzieci wyruszyły na niezwykłą przygodę do parku narodowego znajdującego się najbliżej szkoły. Tam poznały dziki świat, poszukiwały inspiracji i ciekawostek. Oto kierunki poszczególnych wypraw:

 1. SP nr 16 w Warszawie. Safari do Kampinoskiego Parku Narodowego
 2. SP nr 20 w Poznaniu. Safari do Wielkopolskiego Parku Narodowego
 3. SP nr 5 w Słupsku. Safari do Słowińskiego Parku Narodowego
 4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych. Safari do Wielkopolskiego Parku Narodowego
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Safari do Białowieskiego Parku Narodowego.
 6. SP w Kidongo Chuesi (Tanzania). Safari do Parku Narodowego Tarangire.

 

 

STWORZENIE DZIKICH BAZ

Po powrocie z wyprawy do parku narodowego dzieci udekorowały swoją salę (lub wyznaczony kącik) pracami plastycznymi prezentującymi wspomnienia z safari oraz elementami przyrodniczymi – kwiatami, dekoracjami, twórczymi elementami nadającymi miejscu klimat i podtrzymującymi wieź z poznaną przyrodą.  Na czas trwania projektu dane pomieszczenie (sala, kącik, świetlica) stało się dziką bazą, w której dzieci tworzyły materiały i skąd nawiązywały relacje z innymi bazami. Każda baza posiadała swoją unikatową nazwę.

 1. SP nr 16 w Warszawie: „Baza w wilczym dole”
 2. SP nr 20 w Poznaniu: „Baza dziupla sowy”
 3. SP nr 5 w Słupsku. Bazy: „Żabi staw”, „Polskie zygzaki”, „Piaskowa góra”, „Białe foki”
 4. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych: „Dzika baza pod jeleniem”
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. „Baza Kraina Żubra”

 

 

EDUKACYJNE PRZYGODY W CIĄGU ROKU

Każda baza realizowała swój unikatowy program dostosowany do wieku dzieci i możliwości. Dzieci przygotowały różnego rodzaju opowieści o parku narodowym, który odwiedziły lub o wszystkich parkach. Odbyły się przedstawienia teatralne, konferencje, stworzono lapbooki, wystawy prac plastycznych, tworzono reportaże, komiksy, bajki o zwierzętach, makiety parków narodowych, gry i zabawy z wykorzystaniem nowych technologii: gadające tablety, quizy, zagadki, escape room, organizowano turnieje wiedzy, konkursy na czas, krzyżówki. Dzieci tworzyły także piosenki. Dzięki tym aktywnościom dzieci przez zabawę nieustannie przyswajały wiedzę o parkach narodowych i mogły dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

 

ZBIÓRKI FUNDUSZY NA SAFARI DLA DZIECI
Dzieci z polskich szkół podejmowały różne aktywności, aby zebrać fundusze na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dzieci z Tanzanii (z wioski Kidongo Cheusi) do najbliższego parku narodowego. (Park Narodowy Tarangire, 200 km od szkoły). Dzieci z Kidongo jeszcze nigdy nie były na wycieczce – był to dla nich niezwykły przyrodniczy prezent. Organizacje loterii fantowych, akcji ciastowych, sprzedaż świątecznych wypieków i dekoracji okazały się najlepszymi formami zbierania funduszy. W celu organizacji i gromadzenia funduszy nawiązano współpracę z Fundacją Dzieci Afryki. Zebrano łącznie 4300 zł. W podziękowaniu za wpłaty Fundacja Dzieci Afryki wysłała pisemne podziękowania.

 

ORGANIZACJA DNIA DZIKIEJ PRZYGODY
Do każdej bazy stworzonej w ramach projektu Szkolne Safari przyjechał Krystian Tyrański. Był to niezwykły czas świętowania dzikiej przygody. Podczas kilkugodzinnego spotkania dzieci prezentowały swoje twórcze osiągnięcia, wysłuchiwały ciekawych prezentacji o dzikim królestwie, spotykały się z ciekawymi gośćmi, którzy inspirowali do podejmowania kolejnych przyrodniczych wyzwań. Program świętowania składał się z czterech części. W pierwszej następowały twórcze prezentacje dzikich baz przygotowane przez dzieci i nauczycieli. Dzikie bazy w Słupsku przygotowały: stroje, maski, audycja, prezentacje multimedialne, okrzyki, piosenki, prace plastyczne: przyrodnicze scenografie, lapbooki, obrazki, wystawy malowideł, makiety parków narodowych z plasteliny. Dzika baza w Podmoklach Małych przygotowała gadający tablet, escape room, dziki quiz, turniej milionerzy, puzzle, konkurs „parki narodowe na czas”, interaktywne obrazki. Dzika Baza w Poznaniu przygotowała: śpiewanie piosenek, zabawa na przerwie, twórcze lapbooki, galerię plac plastycznych, sowy z bibuły. Dzika baza w Białymstoku przygotowała: tort finałowy, prezentację makiety parku narodowego, wspólna wyprawę do Centrum Przyrodniczego na niezwykłą lekcję przyrody z całego świata i przyrody z północnych rejonów dzikiego królestwa. W drugiej części świętowania dzieci zapoznały się z życiem szkolnym swoich rówieśników w Tanzanii. Była to forma filmowych prezentacji wzbogaconych opowieściami o uczniach szkoły podstawowej z Kidongo Cheusi. W trzeciej części świętowania dzieci zostały wprowadzone w ideę założenia Dziecięcego Parku narodowego oraz wysłuchali relacji Piotra i Wojtka z Warszawy, którzy założyli swój Dziecięcy Park Narodowy Leśnej Strugi. W ostatnie części przygotowywaliśmy przesłanie z baz dla dzieci z Tanzanii. Wszystko wypełnione było radością, śpiewaniem przygodowych piosenek i pysznym poczęstunkiem. Był to niesamowity czas budowania relacji z dziećmi i z nauczycielami. Po każdym spotkaniu pozostało wiele wspomnień i nadziei, że jeszcze kiedyś się zobaczymy.

 

FILMOWE PRZESŁANIA Z DZIKICH BAZ
Było to bardzo inspirujące wyzwanie i narzędzie budowania relacji z innymi bazami. Dzieci mogły podzielić się swoją dziką twórczością. Filmowe relacje prezentujące odwiedzone parki narodowe były tworzone podczas „Dnia Dzikiej Przygody”.  Wszyscy mogli oglądać swoje dzieła i inspirować się wzajemnie. Uczestnicy przygodowego wyzwania zmierzyli się z jeszcze jedną produkcją – w formie muzycznej pantomimy. Dzieci przygotowały filmową opowieść o dzikich mieszkańcach zamieszkujących najbliższy im park narodowy – ze szczególnym uwzględnieniem życia jednego dzikiego bohatera. Filmowa opowieść przybrała formę przedstawienia teatralnego z udziałem dzieci przebranych za zwierzęta. Opowieść miałaa być zrozumiała dla dzieci z gorącego kontynentu dlatego przedstawiono ją w formie fabularnej pantomimy z podkładem muzycznym. Tym samym dzieci polskie przygotowały dzieciom tanzańskim niecodzienną lekcję przyrody. W tym sezonie była to filmowa przygoda bociana Safika, który podróżował z Kidongo do Polski i poznawał dziki świat. Dyrektorem artystycznym tego dzieła była Dorota Dankowska z SP 5 w Słupsku.

 

MEDIALNA PRZYGODA Z OLSKIM RADIEM DZIECIOM
Dzieci uczestniczące w programie „Szkolne Safari” miały niepowtarzalną okazję współtworzyć program radiowy „Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa” który emitowany jest w Polskim Radiu Dzieciom. W ramach programu dzieci z polskich szkół mogły dzielić się postępami w realizowaniu dzikiej misji, brały udział w wywiadach, radiowych prezentacjach i opowieściach. Powstało 11 audycji poświęconych realizacji projektu. Przez tę aktywność dzieci wzajemnie się inspirowały, uczyły publicznych wystąpień i słuchając siebie nawzajem tworzyły dziecięcą społeczność.  https://www.polskieradio.pl/18/6382

Wyprawa 46. Dzika baza w Wilczym Dole (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2207401,Wyprawa-46-Dzika-baza-w-Wilczym-Dole
Wyprawa 47. Wilcze Safari (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2209507,Wyprawa-47-Wilcze-safari
Wyprawa 48. Wilcza przygoda (SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2209941,Wyprawa-48-Wilcza-przygoda
Wyprawa 54. Jest dziko (Wilcza Konferencja SP 16, Warszawa)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2235580,Wyprawa-54-jest-dziko
Wyprawa 60. Dzika Audycja (SP 5 Słupsk)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2259360,Wyprawa-60-Dzika-audycja
Wyprawa 64. Dzikie Technologie (trzy wejścia, relacja z SP Podmokle Małe)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2277701,Wyprawa-64-Dzikie-Technologie
Wyprawa 65. Dzika radość (wejście 3,4,5 relacja z SP 12 z Poznania)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2281824,Wyprawa-65-Witaj-wiosno
Wyprawa 66. W marcu naj w garncu (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2286294,Wyprawa-66-W-marcu-jak-w-garncu
Wyprawa 68. Szkolne Safari (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2297031,Wyprawa-68-Szkolne-safari
Wyprawa 69. Dzikie królestwo (SP Białystok)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2297451,Wyprawa-69-Dzikie-krolestwo
Wyprawa 75 Szkolne Safari (SP Kidongo)
https://www.polskieradio.pl/18/6382/Artykul/2318181,Wyprawa-75-Szkolne-safari

Radiowe relacje powstawały podczas Dnia Dzikiej Przygody w poszczególnych dzikich bazach lub podczas wizyt w bazie głównej projektu.

 

ORGANIZACJA SZKOLNEGO SAFARI W TANZANII.
Etapem wieńczącym całoroczną przygodę było przygotowanie wyprawy do Parku Narodowego Tarangire dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kidongo Cheusi. Temu wydarzeniu poświęcony jest cały artykuł, który możecie przeczytać na naszej stronie internetowej. Wszystkie działania zakończono pomyślnie.

 

Zobacz inne projekty

TANZANIA 2019

Raport ekspedycyjny

IDEA SZKOLNEJ PRZYGODY

Rozpalamy przyrodnicze pasje w szkole

Kontakt

Chcesz przeżyć przygodę?
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 509 818 228 email: biuroprasowe@dzikaodyseja.pl

Formularz kontaktowy