SZKOLNE SAFARI 2018-2019

 

IDEA PROGRAMU:
Program „Szkolne Safari” to niezwykle dzika, międzynarodowa przygoda z parkami narodowymi.
Dzieci ze szkół wyruszają na safari do parków narodowych, poznają tam przyrodnicze piękno swoich krajów i dzielą się nim przygotowując prezentacje opowiadające o dzikim królestwie. Dzięki przygodzie dzieci uczestniczą w niecodziennej lekcji przyrody. Równolegle z przygotowaniem dzikich opowieści uczestnicy podejmują liczne aktywności związane z poznaniem, ochroną dzikiej przyrody
i nawiązywaniem ze sobą relacji.

Celem programu „Szkolne safari” jest uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody chronionej w parkach narodowych, budowanie więzi z przyrodą, przekazanie wiedzy o dzikim królestwie i wychowanie nowego pokolenia, które podejmie odpowiedzialność za przyrodnicze dziedzictwo naszej planety.

ZAANGAŻOWANE SZKOŁY W PROGRAMIE 2018-2019:

Polska:

  • Szkoła Podstawowa nr 16 im. T. Halika, Warszawa / Kampinoski PN
  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, Poznań / Wielkopolski PN
  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnych im. Gryfitów, Słupsk / Słowiński PN
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku / Białowieski PN
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy / Woliński Park Narodowy

Szwecja:

  • Dzieci z grupy Junior Ranger / Rezerwat Przyrody Kullaberg

 

Tanzania:

  • Szkoła Podstawowa z Kidongo Cheusi (okolice miasta Kondoa). Społeczność liczy 300 dzieci. Szkoła położona jest w suchym regionie, 200 km od najbliższego Parku Narodowego Tarangire.

Główna baza organizacyjna programu „Szkolne Safari” w roku szkolnym 2018-2019 znajduje się w Szkole Podstawowej nr 16 w Warszawie, przy ulicy Wilczy Dół 4, dlatego też nazwa bazy brzmi: „Dzika baza w wilczym dole”. Ciekawostka: Warszawa jako jedna z trzech stolic na naszej planecie znajduje się blisko parku narodowego (inne stolice to Caracas w Wenezueli i Nairobi w Kenii).

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „SZKOLNE SAFARI”

 

1. SZKOLNE SAFARI DO NAJBLIŻSZEGO PARKU NARODOWEGO. Dzieci wyruszają na niezwykłą przygodę do parku narodowego znajdującego się najbliżej szkoły. Tam poznają dziki świat, poszukują inspiracji, pomysłów i ciekawostek do stworzenia dzikiej opowieści.

2. STWORZENIE DZIKIEJ OPOWIEŚCI. Dzieci przygotowują filmową opowieść o dzikich mieszkańcach zamieszkujących najbliższy im park narodowy – ze szczególnym uwzględnieniem życia jednego dzikiego bohatera.


3. ZBIÓRKA FUNDUSZY NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ DLA DZIECI Z TANZANII. Dzieci z polskich i szwedzkich szkół podejmują różne aktywności, aby zebrać fundusze na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dzieci z wioski Kidongo Cheusi w Tanzanii, do najbliższego parku narodowego. (Park Narodowy Tarangire, 200 km od szkoły). Dzieci z Kidongo jeszcze nigdy nie były na wycieczce – będzie to dla nich niezwykły przyrodniczy prezent. Afrykańskie dzieci które wyruszą na szkolne safari do parku narodowego w maju 2019 pozdrowią mieszkańców lwiej ziemi od dzieci z Polski i ze Szwecji.

 

PATRONAT ORGANIZACYJNY NAD PROJEKTEM SZKOLNE SAFARI

OBJĘŁA FUNDACJA DZIECI AFRYKI