W ostatnich dniach, podobnie jak w latach ubiegłych, w Ośrodku Rehabilitacji Świątecznych Drzewek Dziecięcego Parku Narodowego Leśnej Strugi odbywały się przyjęcia nowych pacjentów. Wszystkie prace były nadzorowane przez Komendanta Straży Parku – Wojtka. Z uwagi stan niektórych drzewek potrzebna była natychmiastowa interwencja, stąd niektóre akcje były wykonywane również w nocy. Drzewka zostały dokarmione torfem zgodnie z instrukcjami Pana Jana – leśniczego z Wolińskiego Parku Narodowego. Posypaliśmy drzewka także śniegiem aby miały świeżą wodę gdy puści mróz. W tym roku w Ośrodku przybyło już 5 drzewek.