Ekspedycja: „Szlakiem bliźniaczych rzek”.
Raport Piotra, dyrektora Dziecięcego Parku Narodowego Leśnej Strugi.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od wizyty w Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie uzgodniliśmy terminy naszych spotkań
z Dyrektorem i Komendantem Straży DPN, a także umówiliśmy się z Panem Szymonem, gdzie i kiedy wybierzemy się na kajakową przygodę. Następnie pojechaliśmy na pole biwakowe, gdzie rozbiliśmy naszą dziką, terenową bazę. Wieczorem zapłonął tam ogień safari.

kontakt ok 2

Rano pojechaliśmy do punktu startu naszej kajakowej wyprawy. Płynąc kajakami zobaczyliśmy wiele gatunków ptaków. Między innymi bielika, zimorodki, dzięcioły. Pan Szymon ciekawie opowiadał nam o przyrodzie DPN. Na wodzie spotkaliśmy też Pana Jarosława „Szuwarka”,
który patrolował rzekę. Pan Jarosław nie tylko interesuje się przyrodą ale także pisze wiersze dla dzieci. Po spływie kajakami wybraliśmy się
na pieszą wędrówkę nad Drawę, gdzie szukaliśmy zimorodków. Mogliśmy w spokoju podziwiać piękne, drawieńskie widoki.

kontakt ok 2

Po powrocie do naszej dzikiej terenowej bazy, ponownie rozpaliliśmy ogień safari łącząc się z Lwią Ziemią.

Ostatniego dnia naszego pobytu w DPN odwiedziliśmy Dyrekcję, gdzie spotkaliśmy się z Dyrektorem Parku i innymi pracownikami .
Było to pierwsze spotkanie dyrektora Dziecięcego PN z dyrektorem rzeczywistego PN. Zaprezentowałem tam przygotowany materiał o DPNLS. Zainteresowaliśmy Pana Dyrektora naszymi projektami. Po spotkaniu z Panem Dyrektorem, Komendant DPNLS spotkał się z Komendantem DPN w jego biurze. Pan Komendant pokazał nam swoje sprzęty patrolowe, a także prezentację multimedialną o pracy strażnika PN.
Potem samochodem terenowym udaliśmy się na pierwszy wspólny patrol. Pan Komendant pokazał nam wiele pięknych i ciekawych miejsc
w DPN. Wspólnie szukaliśmy śladów kłusowników. Na szczęście żadnych nie było.

kontakt ok 2

Po powrocie z patrolu podsumowaliśmy nasze wyprawy w DPN i określiliśmy wspólnie wiele podobieństw między naszymi parkami. Postanowiliśmy też przenieść kilka rozwiązań zaobserwowanych w DPN do naszego parku.

 

Piotr, Dyrektor Dziecięcego Parku Narodowego Leśnej Strugi
20-22.08.2018