Razem z rodzinami podejmujemy nie lada wyzwanie: w dwadzieścia trzy miesiące odwiedzimy 23 polskie parki narodowe. Od września 2019 do lipca 2021 spotykać się będziemy w poszczególnych parkach narodowych na multimedialnym widowisku i wyprawie w teren. Pionierskie rodziny przygotowują Rodzinne Dzienniki Ekspedycyjne, w których znajdują się opowieści, radiowe raporty, filmowe relacje i inne twórcze realizacje dokumentujące przygodę. Naszej epickiej ekspedycji towarzyszy National Geographic Kids, Polskie Radio Dzieciom, Aktywny Bakcyl, Paker. Patronat honorowy projektu: Polskie Parki Narodowe. 

Szkolne Safari to edukacyjna przygoda dla dzieci szkolnych przybliżająca dziką przyrodę chronioną w parkach narodowych. Dzieci ze szkół podstawowych w Polsce, w Szwecji i w Tanzanii wyruszają na odkrywcze safari do parków narodowych, poznają przyrodnicze piękno swoich krajów i dzielą się nim przygotowując różnego rodzaju prezentacje. W swojej klasie zakładają Dziką Bazę i nawiązują relację z innym szkołami. Dodatkowo dzieci zbierają fundusze by na wyprawę do parku narodowego pojechali uczniowie z uboższych rejonów świata. Edukacyjnej przygodzie towarzyszy: National Geographic Kids, Polskie Radio Dzieciom, Fundacja Dzieci Afryki. Patronat honorowy projektu: Polskie Parki Narodowe.

Dziecięce Parki Narodowe to pomysł na przyrodniczą aktywność dla wszystkich dzieci. Jest to niezwykła przygoda na łonie przyrody będącej w zasięgu ręki, twórcza i odkrywcza zabawa dzieci, podejmowanie zespołowych wyzwań. Dzieci czerpiąc inspirację z misji pracowników parków narodowych, tworzą zespoły zadaniowe, budują dziką bazę, wyznaczają granice dziecięcego parku, ruszają w teren na patrole, poznają dziki świat i tworzą projekty opieki nad przyrodą. Dziecięcej przygodzie towarzyszy: National Geographic Kids, Polskie Radio Dzieciom. Patronat honorowy projektu: Polskie Parki Narodowe.


***********
Adresatami projektów realizowanych w ramach Dzikiej Odysei – ekspedycji edukacyjnej 2017-2032 są: rodziny, dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, młodzież, nauczyciele, wszyscy podróżujący po parkach narodowych, pracownicy parków narodowych. Celem projektów jest: podnoszenie świadomość istnienia oraz znaczenia parków narodowych w Polsce i na całym świecie; podnoszenie kultury zwiedzania parków narodowych, budowanie społeczności miłośników parków, inspirowanie do działania na rzecz parków.

**********