DZIECIĘCE PARKI NARODOWE – IDEA

Dziecięce Parki Narodowe to program aktywności przyrodniczej dla dzieci. Jest to niezwykła przygoda na łonie przyrody będącej w zasięgu ręki, twórcza i odkrywcza zabawa dzieci, podejmowanie zespołowych wyzwań. Dzieci czerpiąc inspirację z misji pracowników parków narodowych, tworzą zespoły zadaniowe, budują dziką bazę, wyznaczają granice dziecięcego parku, ruszają w teren na patrole, poznają dziki świat i tworzą projekty opieki nad przyrodą.

Poznajcie Dziecięcy Park Narodowy Leśnej Strugi, który został założony wiosną 2018 roku.